Veřejná správa

PŘIDANÁ HODNOTA

  • NAŠIM KLIENTŮM POSKYTUJEME CHYTRÁ ŘEŠENÍ, RYCHLE IMPLEMENTOVANÁ DO PRAXE
  • NAŠI KONZULTANTI BĚHEM SVÉ KARIÉRY ZASTÁVALI  MANAŽERSKÉ POSTY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ I  SOUKROMÉM SEKTORU
  • VŽDY SE VÝRAZNOU MĚROU PODÍLÍME NA IMPLEMENTACI NAVRŽENÝCH KROKŮ – PRACUJEME SPOLEČNĚ S KLIENTY – V TERÉNU!
  • NAŠE PROJEKTY JSOU ZAMĚŘENY NA PODPORU LOKÁLNÍ EKONOMIKY

NOVINKA – CHYTRÉ MĚSTO – STRATEGICKÁ KARTA M.C.TRITON

Více informací zde.

Manažerské poradenství pro veřejnou správu

Pomůžeme Vám se strategickým plánováním, se zavedením procesního, personálního a projektového řízení, se zavedením systému kvality, s finančním řízením, správou a konsolidací majetku. Pomůžeme Vám se vzděláváním a s nastavením komunikace a vztahů k veřejnosti. Dokážeme Vám pomoci s vyhodnocením přínosů Vašich připravovaných i již zrealizovaných projektů či strategií.

DOTAČNÍ MANAGEMENT

Budeme za Vás hlídat a hledat aktuální dotační příležitosti pro Vaše projekty; zajistíme zpracování a registraci kompletní žádosti o dotaci; pomůžeme s administrací projektu vůči poskytovateli podpory. Projekt Vám zároveň „odřídíme“ podle metodiky PRINCE2® nebo IPMA®.

ZŘIZOVANÉ ORGANIZACE

Pomůžeme Vám s řízením Vašich zakládaných a zřizovaných organizací. Vneseme potřebný „byznys“ pohled, nezbytný pro úspěšné řízení těchto organizací a firem.

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A ZASTUPITELŮ

Navrhneme vzdělávací plán a zrealizujeme školení pro úředníky i politiky.

JEDINEČNÉ SLUŽBY (aneb „co Vám konkurence nenabídne“)

  • Poskytujeme unikátní služby pro církve a jejich instituce v oblasti majetkového vyrovnání
  • „Podpora lokální ekonomiky“ – podpora spolupráce veřejného sektoru, podnikatelských a neziskových subjektů; podporujeme hospodářskou situaci regionů a jejich rozvoj; zavádíme principy lokální multiplikace peněz, dáváme dohromady a rozvíjíme společné regionální projekty. Více informací v produktovém listu Podpora lokální ekonomiky (PDF ke stažení).

REFERENCE

Pro naše klienty v segmentu veřejné správy pracujeme již více než 25 let. Zrealizovali jsme projekty pro více jak 150 úřadů veřejné správy, z toho přes 120 obcí. Našimi klienty mimo jiné jsou:

loga_VES_2015

Podrobnější informace Vám poskytne Referenční listina M.C.TRITON – veřejná správa (PDF ke stažení)

Více informací o službách pro veřejnou správu najdete v produktových listech:

VEŘEJNÁ SPRÁVA – ČLENOVÉ ZÁKLADNÍHO TÝMU

Náš tým zahrnuje odborníky s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti veřejné správy a velkým množstvím úspěšně realizovaných projektů. Mimo níže uvedených klíčových členů týmů pracujeme s celou řadou dalších specialistů.

Lukáš Jakubec, 15 let praxe
Lukáš Jakubec, 15 let praxe
Lukáš řídí segment služeb pro veřejnou správu. Na seniorních pozicích působil ve společnostech Deloitte a Equica. Specializuje se na strategické plánování a projektové řízení. Řídil několik významných projektů ve veřejné správě. Je certifikovaným projektovým manažerem dle metodiky IPMA® a PRINCE2®
jakubec@mc-triton.cz
Kamil Papež, 8 let praxe
Kamil Papež, 8 let praxe
Působil jako poradce náměstka ministra práce a sociálních věcí, dále v letech 2012 – 2013 působil jako poradce ministra pro vládní agendu na Ministerstvu pro místní rozvoj.
papez@mc-triton.cz
Jakub Ruml, 8 let praxe
Jakub Ruml, 8 let praxe
V letech 2010 – 2013 působil jako koordinátor projektových týmů na SFŽP ČR se zaměřením na strategické projekty spolufinancované z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.
ruml@mc-triton.cz
Petr Váňa, 25 let praxe
Petr Váňa, 25 let praxe
9 let v pozici GŘ a předsedy představenstva velké stavební firmy. Následně řízení a realizace projektů v oblasti veřejné správy a zdravotnictví, obchodní činnost.
vana@mc-triton.cz
Luděk Tesař, 19 let praxe
Luděk Tesař, 19 let praxe
18 let v oblasti veřejné správy. Několik let působil na Úřadu vlády ČR. Jeho dominantním zaměřením je finanční řízení obcí a propojení finančních rozpočtových plánů se strategickými plány samosprávných celků, zaměřuje se také na kvalitu řízení úřadu za pomoci sebehodnotícího modelu CAF, který napomáhá k trvalému zlepšování výkonnosti.
Miroslav Menšík, 17 let praxe
Miroslav Menšík, 17 let praxe
Zaměřuje se především na projekty s cílem dalšího rozvoje firem - práce s lidmi, nastavení systému vzdělávání, kvalita procesů, nové strategie, rozvoj obchodu. Získával zkušenosti jako ředitel personálního úseku v České pojišťovně.

 

Naše publikační činnost

Knihy

  • Vlastimil Vyskočil, Ondřej Štrup: Facility management a Public Private Partnership (nakladatelství PROFESSIONAL PUBLISHING) – více informací o kniz

Články – Veřejná správa