Soukromý sektor

NAŠE PŘIDANÁ HODNOTA

 • NAŠIM KLIENTŮM POSKYTUJEME CHYTRÁ ŘEŠENÍ, RYCHLE IMPLEMENTOVANÁ DO PRAXE
 • NAŠI KONZULTANTI BĚHEM SVÉ KARIÉRY ZASTÁVALI VRCHOLNÉ MANAŽERSKÉ POSTY V PRODEJI A VE VEDENÍ FIREM
 • VŽDY SE VÝRAZNOU MĚROU PODÍLÍME NA IMPLEMENTACI NAVRŽENÝCH KROKŮ – PRACUJEME SPOLEČNĚ S KLIENTY – V TERÉNU!

MAJITELÉ A ŘEDITELÉ  FIREM SI KLADOU DŮLEŽITÉ OTÁZKY.
TYTO OTÁZKY ZÁROVEŇ KLADOU NÁM A MY JIM POMÁHÁME NACHÁZET ODPOVĚDI A ŘEŠENÍ:

PŘIDANÁ HODNOTA

Jakou přidanou hodnotu dáme svým zákazníkům za rok, proč by si měli kupovat od nás? Jak se více odlišit od konkurence?

 • Jak se podívat na trh?
 • Jak stanovit nejvhodnější strategii? Jak identifikovat účinné strategické karty odlišení?
 • Jak optimalizovat organizační strukturu?
 • Jak nejlépe firmu řídit a jaké k tomu požívat nástroje?

FIREMNÍ STRATEGIE

Jakou strategii zvolit pro příští období, tak aby zajistila naše fungování a ziskovost?

 • Jak se odlišíme od konkurence?
 • Jak zareagujeme na změny na trhu?

OBCHODNÍ A MARKETINGOVÝ MODEL

Jak více prodávat? Jak čelit klesající marži?

 • Je náš obchodní model dostatečně výkonný?
 • Vytěžujeme dostatečně potenciál zákazníků?
 • Obsluhujeme dobře největší zákazníky?

PROCESY

Máme dobře nastavené procesy? Kde je prostor pro další snížení nákladů?

 • Umíme zajistit, aby všichni věděli, kdo za co odpovídá?
 • Jak zrychlíme průběh zakázky firmou?

ROZVOJ LIDÍ

Jak co nejlépe využít potenciál našich lidí?

 • Máme ty správné lidi?
 • Jak je máme motivovat a rozvíjet?
 • Jak si vychováme nástupce?

LOGISTIKA A ZÁSOBY

Jak ušetřit na nákladech za dopravu a skladování?

 • Dodáváme zboží zákazníkům dle jejich potřeb?
 • Nemáme moc peněz v zásobách?

EFEKTIVITA VÝROBY

Jak zkrátit doby výroby a odstranit prostoje?

ZMĚNY VE FIRMĚ

Jak rychle změny zavést do praxe a zajistit aby měly požadovaný dopad?

 • Máme vhodného projektového manažera?
 • Jak budou na změny reagovat manažeři a zaměstnanci?
 • Jak změnit styl řízení manažerů? Jak změnit firemní kulturu?
 • Proč využít interim manažera?
 • Jak změny zavést rychle, aby nás nepředběhla konkurence?

INOVACE VE FIRMĚ

Jak správně uchopit inovace ve firmě? Jak mít ve firmě lidi s inovativním myšlením?

 • Jak vybudujeme inovativní firmu?
 • Jak vychováme inovativní lídry?
 • Pro realizaci projektů jsme uzavřeli alianci se společností IDEASENSE
 • Inovační DNA – chcete-li ji „vlít do žil“ své firmy, kontaktujte nás!
  Více na inovativnileader.cz.

INTERIM MANAGEMENT

 • Jak rychle obsadíme klíčovou pozici?
 • Jak dobře odřídíme změnu?

FIREMNÍ KLUTURA

Jak pracovat s  firemní kulturou, aby podporovala strategii firmy?

 • Jak firemní kulturu uchopit a následně měnit požadovaným směrem?
 • Jak přizpůsobit kulturu nárokům mladých lidí?
 • Jak budovat kulturu v souladu s digitální revoluci?
 • Jak udržet vysoký výkon a současně vysokou angažovanost (Effective Working & Well Being)?

REFERENCE

Pro naše klienty ze soukromého sektoru pracujeme již téměř 26 let. Ročně pracujeme pro zhruba 100 klientů, celkem jich už bylo přes 2000.

Mimo jiné našimi zákazníky jsou:​

 

loga_a_znaky_korp_2017-1024x414

Pro více informací o všech službách  kontaktujte členy našeho týmu:

SOUKROMÝ SEKTOR – ČLENOVÉ ZÁKLADNÍHO TÝMU

Náš tým zahrnuje odborníky s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti soukromého sektoru, s velkým množstvím úspěšně realizovaných projektů. Mimo níže uvedených klíčových členů týmů pracujeme s celou řadou dalších specialistů.

Máte-li zájem o schůzku kontaktujte nás:

Radoslav Tesař, 25 let praxe
Radoslav Tesař, 25 let praxe
Je 13 let spolumajitelem společnosti M.C.TRITON. Čerpá se svých TOP manažerských zkušeností. Největší zkušenosti získal v pozici náměstka pro ŘLZ v České pojišťovně. Aktuálně se zaměřuje na strategické změny ve firmách a projekty zvyšování výkonu obchodních sítí a koučinku TOP manažerů.
tesar@mc-triton.cz
Pavel Vosoba, 30 let praxe
Pavel Vosoba, 30 let praxe
V r. 1990 spoluzaložil společnost M.C.TRITON. Specializoval se na exekutivní poradenství a koučink. Nyní se prioritně věnuje business developmentu a projektům v Rusku. Je i úspěšným autorem mnoha knih
vosoba@mc-triton.cz
Luděk Pfeifer, 27 let praxe
Luděk Pfeifer, 27 let praxe
V r. 1990 spoluzaložil společnost M.C.TRITON. Zaměřuje se na projekty z oblasti změny firemní kultury, lidských zdrojů a vzdělávání
pfeifer@mc-triton.cz
Petr Dlabal, 14 let praxe
Petr Dlabal, 14 let praxe
Získal obchodní a manažerské dovednosti na různých pozicích v oblasti obchodu, logistice a výroby. Věnoval se vedení lidí, hodnocení, motivaci, týmové práci, strategickému řízení, vyjednávání; řízení změn. Působil mimo jiné jako výrobní a obchodní ředitel společnosti Jitona.
dlabal@mc-triton.cz
Lenka Filipová, 18 let praxe
Lenka Filipová, 18 let praxe
V M.C.TRITON pracuje od r. 1997. Několik let řídila tým business development . Od roku 2012 vede tým pro oblast vzdělávání, diagnostiku a hunting.
filipova@mc-triton.cz
Luděk Lávička
Luděk Lávička
Senior konzultant pro HR, vzdělávání, hunting
Peter Pribylinec
Peter Pribylinec
Business Developer – Partner, Slovakia
pribylinec@mc-triton.sk
Petr Janoušek, 20 let praxe
Petr Janoušek, 20 let praxe
V posledních dvou letech koučoval více než 70 manažerů. Předchozí pracovní zkušenost – 14 let generální ředitel firmy Nike pro ČR a SR.
Petr Váňa, 25 let praxe
Petr Váňa, 25 let praxe
9 let v pozici GŘ a předsedy představenstva velké stavební firmy. Následně řízení a realizace projektů v oblasti veřejné správy a zdravotnictví, obchodní činnost.

Více o našich lidech