Naše služby SMART CITY

JSME VÍTĚZOVÉ KATEGORIE IDEA SMART CITY

v soutěži CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST 2017

 soutez-chytra-mesta-logo-colored

Více o soutěži, kategoriích a vítězích najdete zde nebo na našem webu v sekci novinky, kde je také oficiální tisková zpráva MMR.

 

Smart City je dnes velmi skloňované téma. Můžeme si jej představit jako město využívající nejen různé chytré technologie, ale zejména jako město, které s nimi umí koncepčně pracovat a je schopné do jejich zavádění a využití zapojit všechny zainteresované strany od obyvatel přes podnikatele po specifické zájmové skupiny. Jak ale celou tuto komplexní oblast uchopit? Jak začít?

Našim klientům poskytujeme následující odborné projektově poradenské služby:

Jaké otázky si kladou zástupci měst a obcí v tématu Smart city?

Služby M.C.TRITON

Jak a s čím máme začít?Kde se o Smart City dozvědět více?
 Jak se Smart City pracují na jiných obdobných samosprávách nebo v zahraničí?Jak propojit Smart City se strategickým plánem města?Jak financovat jednotlivá smart řešení?

Jak vtáhnout občany a firmy v regionu?

ZPRACOVÁNÍ KONCEPTU SMART CITY A JEHO ČÁSTÍ

 • Návrh koncepce Smart city na míru konkrétní samosprávě a jejím potřebám.
 • Propojení konceptu Smart city se strategickými dokumenty města (strategický plán, apod.).
 • Zpracování dílčích strategických dokumentů (např. podnikání, cestovní ruch, sport, kultura, podnikatelský inkubátor atd.).
 • Harmonogram náběhu jednotlivých smart řešení na městě s návrhem financování (rozpočet obec, výzvy z EU, úvěry, PPP projekty).
 • Zjištění zájmů a potřeb jednotlivých zájmových skupin – vedení města, obyvatel, podnikatelů/firem, apod.
 • Edukace v tématu Smart city (zastupitelé a zaměstnanci úřadu, občané).
Jak máme zjistit, kde jsou možné zdroje pro financování našich smart řešení?Jak máme poznat koho z dodavatelů smart řešení si máme vybrat?Jak správně vypsat výběrové řízení na dodavatele? PŘÍPRAVA A/NEBO VÝBĚR KONKRÉTNÍCH SMART CITY ŘEŠENÍ

 • Zpracování studií proveditelnosti pro vybrané smart řešení (včetně způsobu financování – např. smart řešení v sociální oblasti).
 • Podpora při výběru smart řešení od jednotlivých dodavatelů.
 • Příprava a realizace výběrových řízení na dodavatele smart řešení (zpracování zadávací dokumentace, kritérií výběru, řízení výběrové komise).

Nejsme vázaní k žádnému dodavateli technologií, vybíráme a hodnotíme zcela nezávisle.

Jak máme uvést koncept Smart city do praxe?Jak implementovat konkrétní smart řešení?Jak komunikovat občanům zavádění smart city do našeho města?  IMPLEMENTACE KONKRÉTNÍCH SMART CITY ŘEŠENÍ  A JEJICH KOMUNIKACE

 • Řízení celé implementace konceptu Smart city (proces, KPI, harmonogram, financování, komunikace).
 • Provázaní konkrétních smart city řešení s procesy na městě / úřadu

(např. s hodnocením a odměňováním MÚ, městských firem,…).

 • Komunikace a propagace smart řešení (účast na konferencích, soutěžích, příprava článků do médií).
 • Získání zpětné vazby od aktérů ve městě/regionu.