Školy

PŘIDANÁ HODNOTA

 • NAŠIM KLIENTŮM POSKYTUJEME CHYTRÁ ŘEŠENÍ, RYCHLE IMPLEMENTOVANÁ DO PRAXE
 • VŽDY SE VÝRAZNOU MĚROU PODÍLÍME NA IMPLEMENTACI NAVRŽENÝCH KROKŮ – PRACUJEME SPOLEČNĚ S KLIENTY – V TERÉNU!
 • NAŠE PROJEKTY JSOU ZAMĚŘENY NA PODPORU LOKÁLNÍ EKONOMIKY

Vzdělávání pro 21. století – spolupráce se školami

PŘISPÍVÁME K LEPŠÍMU UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

 • Připravujeme rozvojové programy pro žáky a studenty
 • Propojujeme školy s vnějším světem (stáže, praxe, projekty)
 • Poskytujeme kariérní poradenství

ROZVÍJÍME LOKÁLNÍ EKONOMIKU – DUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

REALIZUJEME PORADENSTVÍ V OBLASTI ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU

 • Personální řízení
 • Strategické řízení

NAŠE VÝCHODISKA PRO LEPŠÍ UPLATNĚNÍ STUDENTŮ

Dovednosti pro uplatnění na trhu práce v 21. století

 • Funkční gramotnost
 • Kompetence
 • Kritické myšlení
 • Řešení problémů
 • Komunikace
 • Spolupráce
 • Osobnostní charakteristiky
 • Zvídavost
 • Sociální uvědomění
 • Iniciativnost
 • Vytrvalost
 • Adaptabilita
 • Leadership

NAŠE SLUŽBY – matice spolupráce

skoly_matice

 NAŠE VYBRANÉ PROJEKTY

logo_inovativni_leader

INOVATIVNÍ LÍDR

Prestižní program pro elitní studenty

 • Program určený pro budoucí garanty inovací – pro studenty i alumni do 30 let
 • Program umožňující hvězdné zaměstnání

PROFIL BUDOUCÍHO INOVAČNÍHO LÍDRA

 • Expertní znalosti a předvídání trendů
 • Rozhodnost jít proti většinovému názoru
 • Odvaha riskovat a být nepopulární
 • Autonomní, psychicky odolná a charismatická osobnost s rozvinutou emoční inteligencí, pevnou vizí, vysokou rozhodností, adaptabilitou a kreativitou, vnitřní motivací a výrazným vlivem.
 • Nadstandardní vyjednávací dovednosti a znalosti sociálních struktur a zákonitostí

v_kuzi

V KŮŽI INŽENÝRA ROKU 2030

Vážná hra pro školní děti s cílem podpory zájmu o technické vzdělání v ČR.

VÝCHOZÍ SITUACE

 • Přes 50% HDP tvoří průmysl
 • 80% firem má nedostatek technických pracovníků
 • Až 100 tisíc neobsazených tech. pozic
 • Pouze 8% středoškoláků chce studovat technický obor

VÝHODY PRO FIRMY

 • Podnítíme zájem dětí, vašich budoucích zaměstnanců, o tech. obory
 • Pojďte se s námi podílet na zvyšování prestiže tech. oborů

KARIÉRA VE SVÝCH RUKOU

 • Pro studenty a alumni do 30 let
 • Nalezení vlastního směru v kariéře, rozjezd kariéry, podpora, růst, sebepoznání, úspěch – tréninky, vzdělávání, mentoring

SEL – SOCIÁLNÍ A EMOČNÍ UČENÍ pro ZŠ a SŠ

 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj životních dovedností (zvládání stresu, negativních emocí a náročných situací, pozitivní vztahy, zodpovědné rozhodování, psychická odolnost, sebevědomí, pozitivní cíle aj.)
 • Formou kroužku: max. 15 žáků 1y týdně; SEL I – 10 lekcí po 60 minutách, SEL II – 10 lekcí po 60 minutách; věkové kategorie: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ

Více informací o všech službách najdete v produktovém listu:

naše reference

logo_fsi

 • Spolupráce s děkanem fakulty s cílem zefektivnění fungování fakulty (interně i externě)
 • ROLE M.C. TRITON Strategické poradenství v oblastech řízení vnitřních procesů, vztah s průmyslem, podpora studentů a absolventů s cílem naplnění volebního programu děkana formou setkávání a workshopů
 • Strategické směřování FS ČVUT v oblastech:
  • Spolupráce s průmyslem
  • Řízení fakulty
  • Manažerský rozvoj vedoucích ústavů

logo_cvut

 • Individuální poradenství rektora ČVUT zaměřené na jeho hlavní role (interně i externě)
 • ROLE M.C. TRITON: Poradenství formou pravidelného setkávání s cílem úspěšného naplnění jeho volebního programu

logo_studenti

 • Projekt se zaměřený na začlenění a posílení forem praktického vyučování studentů na středních školách. Projekt cílí k navázání dlouhodobé spolupráce mezi zaměstnavateli a školami za účelem uplatnění nadějných ambiciózních studentů v praxi.
 • ROLE M.C.TRITON: vyhledání podnikatelských subjektů, příprava a realizace vzdělávacích workshopů.

naši lidé

Náš tým zahrnuje odborníky s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti soukromého sektoru, s velkým množstvím úspěšně realizovaných projektů. Mimo níže uvedených klíčových členů týmů pracujeme s celou řadou dalších specialistů.

Marek Pavlík, 19 let praxe
Marek Pavlík, 19 let praxe
Pracuje jedenáctým rokem v M.C.TRITON, kde se zaměřuje na realizaci a vedení projektů pro veřejnou správu . Také přednáší na vysokých školách o problematice veřejné správy, dále je autorem několika knih (Jak úspěšně řídit obec a region, Společenská odpovědnost organizací, Facility management a Public-Private Partnership…) a článků v odborných časopisech (Moderní obec, Vláda-Parlament-Samospráva)
pavlik@mc-triton.cz
Pavel Vosoba, 30 let praxe
Pavel Vosoba, 30 let praxe
Je již 25 let jedním z majitelů M.C. TRITON a realizuje projekty po celém světě například v Rusku, Slovensku, Rakousku, Holandsku, Bulharsku a Maďarsku. Pavel se zaměřuje se na exekutivní poradenství a koučink. Rád pracuje s lidmi s výrazným potenciálem a ochotou učit se. Říká: „Ucítím-li u člověka talent a nasazení - netrpělivostí se mi potí ruce, mám touhu z něj vyždímat to nejlepší, co v něm je... A talent má prakticky každý z nás.“
vosoba@mc-triton.cz
Lenka Filipová, 18 let praxe
Lenka Filipová, 18 let praxe
Zpočátku v M.C. TRITON řídila tým business development, který zastřešoval oblast podpory obchodu, marketing a PR. Již v té době se věnovala řízení velkých projektů a vytváření ucelených koncepcí vzdělávacích programů. Od roku 2012 je v pozici BUM pro oblast vzdělávání, diagnostika a hunting. Lenka Filipová se dále zaměřuje na problematiku řízení lidských zdrojů a projekty rozvoje obchodních sítí.
filipova@mc-triton.cz

naši partneři

skoly_patneri2