REFERENCE V OBLASTI SMART CITY/REGION

Město Valašské Meziříčí – zpracování konceptu smart city

MČ Praha 2 – sociální inovace (příprava smart řešení v sociální oblasti včetně přípravy výběrových řízení na dodavatele)

MMR – evangelizace a edukace smart city/region v ČR v roce 2018 (příprava a realizace osmi setkání v NUTS 2)