Příběhy našich projektů

Řekneme Vám více o některých zajímavých projektech.

INTELIGENTNÍ MĚSTO

Inteligentní Město

Regiony v České republice stojí před obrovskými výzvami (řešeni rostoucí nezaměstnanosti, nedostatečná aplikace výzkumu do praxe firem, zastavení rozevíraní nůžek mezi bohatými a stále chudnoucími regiony, …). Aby těmto výzvám regiony mohly čelit, musí mít základ v kvalitním a efektivním řízeni měst.

Tímto projektem společnost M.C.TRITON přispěla k vytvoření systému spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru na úrovni města či regionu, který povede ke zkvalitnění života občanů díky „inteligentnímu“, otevřenému a koordinovanému řešení životních situací a potřeb různých cílových skupin obyvatel, nacházení efektivních řešení specifických problémů ve městě a ke zvyšování efektivity samospráv při vynakládání veřejných prostředků. Více zde.

PLAYBROUMOVSKO+BROUMOVSKO OSOBNĚ

Projekt výstavy a regionální soutěže s cílem podpořit návštěvnost regionu a přispět tak k prosperitě místních firem. Více zde.

Aliance pro mladé – All for YOUth

Aliance pro mladé – All for YOUth – jsme partnerem projektu Aliance pro mladé, která vznikla iniciativou společnosti Nestlé. Jejím cílem je pomoci mladým lidem najít zaměstnání, díky kterému získají relevantní pracovní zkušenosti.

Spolu se společností Nestlé se také podílíme na vytváření bezplatného programu kariérního poradenství pro studenty a absolventy, který rozšiřuje, posiluje a rozvíjí šance na pracovní uplatnění. Program obsahuje 4 moduly:

  • JOB CLINIC – workshop, ve kterém se účastníci seznámí s fungováním jednotlivých oddělení firmy a dozví se tak o reálném prostředí byznysu
  • CV CLINIC – informace kde hledat práci, jak napsat profesní životopis nebo jak se připravit na pohovor
  • SELF CLINIC – čtyřhodinový interaktivní workshop, zaměřený na sebepoznání a osobní příběh. Účastnící se dozvědí, jak se odlišit od ostatních kandidátů, jak podávat a přijímat zpětnou vazbu a jak se sebe prezentovat
  • INDIVIDUÁLNÍ SCHŮZKY S MENTORY z řad manažerů Nestlé, M.C.TRITON a dalších partnerských společností

Více na www.aliancepromlade.cz.

studenti pro praxi

stpropr

Projekt Studenti pro Praxi, realizovaný ve spolupráci s organizací IREAS, je zaměřený na ropojení studentů středních škol v regionu s firmami. Projekt (financovaný z ESF) pomůže firmám najít si kvalitní a prověřené absolventy.

Pro participující firmy zapojení do projektu znamená:

  • POSKYTNOUT STÁŽ na dobu minimálně 14 dní pro maximálně 3 studenty
  • ZPRACOVAT TEXT PRO „CASE STUDY“ v rozsahu 2 – 3 strany, která se bude vztahovat k náplni práce lidí, které nejvíce hledáte – využije se na kariérových dnech a bude sloužit k tomu, aby si studenti více představili, co firma dělá a současně vidět jednotlivé studenty a vybrat si ty kvalitní na stáž ve firmě.
  • AKTIVNÍ ZAPOJENÍ V KARIÉROVÉM TÝDNU (předpokládá se účast alespoň na 1 dni v rámci kariérového týdne).

Více na www.studenti-pro-praxi.cz.

Fond ohrožených dětí – Hledáme tety/strýce pro Klokánek!

logo_fod

Fond ohrožených dětí a M.C. TRITON (TRITON Hunters, spol. s r.o.) byli partnery v projektu „Vzdělávání a rozvoj zaměstnanosti v oblasti péče o ohrožené děti“. Cílem projektu bylo zvýšení zaměstnatelnosti osob ohrožených na trhu práce. Součástí projektu bylo odborné poradenství formou pracovní a psychologické diagnostiky, zvýšení kvalifikace v kurzu „Pracovník v sociálních službách“ a nabídkou zaměstnání v partnerské organizaci FOD – v projektu Klokánek. Celkem vzniklo několik desítek nových pracovních míst. Díky nově vytvořeným místům mohl FOD přijmout stovky dětí do Klokánku. K financování projektu byl využit Evropský sociální fond.

Více na www.fod.cz.