Přesahové projekty

Přesahové projekty a aktivity

Účast více subjektů – prolínání různých sektorů, …

 • Veřejná správa
 • Soukromý sektor
 • Školy
 • Neziskový sektor a církve

Co děláme v rámci přesahových projektů:

 • Analyzujeme potenciál regionu
 • Stabilizujeme místní firmy
 • Inspirujeme lokální podnikatele/investory ke „štouchu do regionu“
 • Podporujeme identifikaci mladých lidí s regionem – „Budoucnost tě čeká doma!  (školy, studenti, firmy)
 • Zvyšujeme inovační potenciál firmy/regionu
 • Organizujeme semináře a festivaly lokální ekonomiky
 • Podporujeme zapojení církve a dobrovolníků do života regionu

referenční projekt – inteligentní město

Inteligentní Město

Regiony v České republice stojí před obrovskými výzvami (řešeni rostoucí nezaměstnanosti, nedostatečná aplikace výzkumu do praxe firem, zastavení rozevíraní nůžek mezi bohatými a stále chudnoucími regiony, …). Aby těmto výzvám regiony mohly čelit, musí mít základ v kvalitním a efektivním řízeni měst.

Tímto projektem společnost M.C.TRITON přispěla k vytvoření systému spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru na úrovni města či regionu, který povede ke zkvalitnění života občanů díky „inteligentnímu“, otevřenému a koordinovanému řešení životních situací a potřeb různých cílových skupin obyvatel, nacházení efektivních řešení specifických problémů ve městě a ke zvyšování efektivity samospráv při vynakládání veřejných prostředků. Více zde.

referenční projekt – playbroumovsko+broumovsko osobně

Projekt výstavy a regionální soutěže s cílem podpořit návštěvnost regionu a přispět tak k prosperitě místních firem. Na projektu spolupracovala společnost M.C.TRITION s platformou ProRegiony. Více zde.

 

Více informací o našich službách najdete v našich produktových listech:

Zveme také všechny příznivce oblasti Podpory lokální ekonomiky ke vstupu do stejnojmenné skupiny na síti LinkedIn (více zde).