Chytré město – strategická karta M.C.TRITON

Jak uvažuje komunální politik o chytrém městě?

 • Proč bychom měli být Smart?

 • Jak jsou na tom ostatní města?

 • Kolik mě to bude stát?

 • Chci, aby mě příště zvolili …

3 pohledy na chytré město

Plán

Připravíme strategický koncept Smart City „na míru“ Vašemu městu, zaměříme se na  „LIDI“ – („chytří lidé žijí v chytrém městě“). Dokážeme porovnat vaše město (benchmark) s ostatními chytrými městy v ČR, v Evropě i ve světě. Doručíme Vám zahraniční zkušenosti a know-how. Najdeme, nadchneme a zapojíme všechny vaše Stakeholdery. Najdeme Vám vhodné zdroje dlouhodobého financování konceptu. Vytvoříme zásobníky Smart řešení pro každou oblast …

smart_city_2

řízení

 • Jaký dopad to bude mít na fungování města?
 • Co budeme muset dělat jinak?
 • Zvládneme to?

Odřídíme dodavatele Smart řešení, zavedeme databázi Smart řešení, doporučíme vhodná řešení, propojíme. Odřídíme uživatele (úředníci, politici, provozovatelé městských systémů, partneři) – proškolíme, doplníme dotčené agendy a procesy, odpovědnosti a kompetence, řídící struktury, „firemní kulturu“, změna postojů. Odřídíme procesy – provázání s procesy řízení města, identifikace „dopadových procesů a agend“ včetně návrhů změn, jejich redefinice, zavedení nových procesů. Odřídíme projekty dílčích Smart řešení i celého konceptu Smart City.

smart_city_3

dopady

 • Jak to prodáme lidem a stakeholderům?

 • Jak to veřejnost vnímá?

 • Jak se dozvím, jestli to funguje?

 • Zlepšilo se něco?

Změříme a vyhodnotíme – nastavíme KPI pro všechna smart řešení a „pocitová kritéria“ pro jednotlivé oblasti (pocitová mapa, Dashboard). Výsledky interpretujeme vedení města i veřejnosti (stakeholderům). Učiníme relevantní závěry a doporučíme změnu/úpravu konceptu Smart City.

smart_city_1

O otázkách chytrých měst a veřejné správy píšeme i knihy

kniha_2 kniha_1

Pro více informací o našich službách pro chytré město kontaktujte jakubec@mc-triton.cz.