Neziskové organizace

PŘIDANÁ HODNOTA

 • NAŠIM KLIENTŮM POSKYTUJEME CHYTRÁ ŘEŠENÍ, RYCHLE IMPLEMENTOVANÁ DO PRAXE
 • VŽDY SE VÝRAZNOU MĚROU PODÍLÍME NA IMPLEMENTACI NAVRŽENÝCH KROKŮ – PRACUJEME SPOLEČNĚ S KLIENTY – V TERÉNU!
 • NAŠE PROJEKTY JSOU ZAMĚŘENY NA PODPORU LOKÁLNÍ EKONOMIKY

Jaké můžete mít DŮVODY k využití našich služeb

 • Potřebujete zefektivnit chod vaší organizace nebo její hospodaření – optimalizovat procesy, řešit otázky efektivity, lidských zdrojů či vzdělávání
 • Potřebujete získat vazby a využít synergie, plynoucí ze spolupráce se subjekty z dalších sektorů – například soukromé sféry či veřejné správy
 • Řešíte majetkové otázky – nemovitý majetek, kterým disponujete či kterým který Vám byl vrácen, se nachází v různém stádiu využití, v různé podobě (pozemky, lesy, budovy), nachází se v různém kvalitativním stavu, na různých místech z hlediska např. dostupnosti, atp. Nemáte dostatečný přehled o tomto majetku, aby bylo možné majetek řádně spravovat a na základě objektivních informací se správně rozhodnout o nejefektivnějším způsobu jeho využití.
 • Významným zdrojem financování mohou být evropské a jiné fondy, granty a dotace; potřebujete se v těchto možnostech orientovat a pravidelně vyhodnocovat, jakých příležitostí by bylo vhodné využít a zajistit si tak další zdroje financování správy a rozvoje majetku.
 • Cítíte potřebu zlepšit vnímání vaší organizace či „církve“ ze strany veřejnosti a zlepšit vztah k okolí nejen ve vztahu k „restitucím“.

S čím Vám můžeme POMOCI

 • Zpřehledňujeme informace o majetku – ve formě standardizované informace získáte detailní přehled o Vašem majetku a strategické doporučení ke správě tohoto majetku a způsobu jeho nejvhodnějšího využití s péčí řádného hospodáře.
 • Poskytujeme komplexní dotační poradenství, neunikne Vám žádná příležitost získat externí finanční zdroje na správu a rozvoj Vašeho majetku.
 • Připravujeme žádosti o dotace – nebudete se muset zabývat přípravou žádosti o dotaci ani komunikací s poskytovatelem dotace.
 • Zajišťujeme administraci úspěšné žádosti podle pravidel a podmínek poskytovatele dotace bez rizika, že o dotaci, či její část přijdete.
 • Vytváříme pro Vás vhodné nástroje a postupy pro „zlepšení Vašeho obrazu“ v očích veřejnosti a nastavíme parametry regionálních partnerství (s obcemi, NNO, školami, atp.).
 • Sledujeme a vyhledáváme aktuální dotační příležitosti pro Vaše projekty; zajistíme zpracování a registraci kompletní žádosti o dotaci; pomůžeme s administrací projektu vůči poskytovateli podpory.
 • Řídíme projekty podle metodiky PRINCE2®, nebo IPMA®.

Jak to UDĚLÁME

 • Provádíme detailní pasportizaci majetku, vydefinujeme potenciál a možnosti jeho efektivního využití a navrhneme strategii jeho správy a rozvoje (jaký majetek a kdy rekonstruovat, jaký pronajmou, jaký prodat, atp.) ve střednědobém horizontu (Strategický plán) a krátkodobém horizontu (Akční plán).
 • Provedeme analýzu z hlediska možností dotací a zajistíme pravidelný dotační monitoring; připravíme pro Vás komplexní žádost o dotaci a zajistíme její administraci a komunikaci s jejím poskytovatelem; zajistíme řízení projektu po dobu jeho udržitelnosti.
 • Vypracujeme pro Vás komunikační a PR strategii, vytipujeme a pomůžeme vytvořit pozitivní vazby a partnerství s regionálními „stakeholdery“ (PPP a CSR projekty).

Více informací o všech službách najdete v produktovém listu Služby pro neziskové organizace a církve (PDF ke stažení).

 

NEZISKOVÉ ORGANIZACE – ČLENOVÉ ZÁKLADNÍHO TÝMU

Náš tým zahrnuje odborníky s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti veřejné správy a velkým množstvím úspěšně realizovaných projektů. Mimo níže uvedených klíčových členů týmů pracujeme s celou řadou dalších specialistů.

Ing. Marek Pavlík, Ph.D.
Ing. Marek Pavlík, Ph.D.
Marek Pavlík pracuje čtrnáctým rokem v poradenské a vzdělávací společnosti M.C.TRITON, kde se zaměřuje na realizaci a vedení projektů pro veřejnou správu a na projekty realizované z Evropských sociálních fondů. Má zkušenost s tvorbou procesních modelů. V oblasti veřejné správy se začal pohybovat již od svých vysokoškolských studií na Vysoké škole ekonomické v Praze, o čemž svědčí i téma jeho disertační práce - Moderní přístupy v řízení veřejné správy. Nyní, kromě práce v M.C.TRITON, přednáší na vysokých školách o problematice veřejné správy a je autorem několika knih a článků v odborných časopisech.
pavlik@mc-triton.cz
Ing. Lukáš Jakubec
Ing. Lukáš Jakubec
Lukáš Jakubec má více než patnáctiletou zkušenost v oblasti projektového a procesního řízení a strategického plánování v prostředí veřejné správy, resp. územní samosprávy a v oblasti přípravy a řízení projektů financovaných z EU fondů. Podílel se na realizaci několika desítek významných projektů pro subjekty státní správy a územní samosprávy v pozici hlavního manažera (vedoucího projektu). Několik let působil na seniorské pozici v jedné z největších mezinárodních poradenských společností. Je certifikovaným projektovým manažerem metodiky PRINCE2® a IPMA® - Level C, Certified Project Manager a certifikovaným absolventem mezinárodního programu „Create Competition for Competitiveness - C3 Growth“.
jakubec@mc-triton.cz
Mgr. Kamil Papež, MPA
Mgr. Kamil Papež, MPA
Kamil Papež vystudoval Filozofickou fakultu Západočeské univerzity se zaměřením na mezinárodní vztahy a politologii. Po ukončení studií v roce 2010 se začal živit jako politický analytik se specializací na veřejnou politiku, parlamentní a vládní agendu. Mezi léty 2012 - 2013 působil jako poradce ve státní správě, konkrétně na ministerstvu práce sociálních věcí, ministerstvu pro místní rozvoj a úřadu vlády. Od roku 2014 pracuje v M.C.TRITON, kde má na starosti řízení projektů a v rámci realizace se specializuje na oblasti řízení lidských zdrojů, principy „good governance“ a strategie.
papez@mc-triton.cz
Jakub Ruml
Jakub Ruml
V letech 2010 – 2013 působil jako koordinátor projektových týmů na SFŽP ČR se zaměřením na strategické projekty spolufinancované z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.
ruml@mc-triton.cz
Luděk Lávička
Luděk Lávička
Senior konzultant pro HR, vzdělávání, hunting
lavicka@mc-triton.cz
Jaroslav Melša
Jaroslav Melša
Působil jako dlouholetý starosta města Dobříše, má i zkušenosti z manažerských a obchodních pozic. Původní profesí pedagog.