Neziskové organizace

PŘIDANÁ HODNOTA

 • NAŠIM KLIENTŮM POSKYTUJEME CHYTRÁ ŘEŠENÍ, RYCHLE IMPLEMENTOVANÁ DO PRAXE
 • VŽDY SE VÝRAZNOU MĚROU PODÍLÍME NA IMPLEMENTACI NAVRŽENÝCH KROKŮ – PRACUJEME SPOLEČNĚ S KLIENTY – V TERÉNU!
 • NAŠE PROJEKTY JSOU ZAMĚŘENY NA PODPORU LOKÁLNÍ EKONOMIKY

Jaké můžete mít DŮVODY k využití našich služeb

 • Potřebujete zefektivnit chod vaší organizace nebo její hospodaření – optimalizovat procesy, řešit otázky efektivity, lidských zdrojů či vzdělávání
 • Potřebujete získat vazby a využít synergie, plynoucí ze spolupráce se subjekty z dalších sektorů – například soukromé sféry či veřejné správy
 • Řešíte majetkové otázky – nemovitý majetek, kterým disponujete či kterým který Vám byl vrácen, se nachází v různém stádiu využití, v různé podobě (pozemky, lesy, budovy), nachází se v různém kvalitativním stavu, na různých místech z hlediska např. dostupnosti, atp. Nemáte dostatečný přehled o tomto majetku, aby bylo možné majetek řádně spravovat a na základě objektivních informací se správně rozhodnout o nejefektivnějším způsobu jeho využití.
 • Významným zdrojem financování mohou být evropské a jiné fondy, granty a dotace; potřebujete se v těchto možnostech orientovat a pravidelně vyhodnocovat, jakých příležitostí by bylo vhodné využít a zajistit si tak další zdroje financování správy a rozvoje majetku.
 • Cítíte potřebu zlepšit vnímání vaší organizace či „církve“ ze strany veřejnosti a zlepšit vztah k okolí nejen ve vztahu k „restitucím“.

S čím Vám můžeme POMOCI

 • Zpřehledňujeme informace o majetku – ve formě standardizované informace získáte detailní přehled o Vašem majetku a strategické doporučení ke správě tohoto majetku a způsobu jeho nejvhodnějšího využití s péčí řádného hospodáře.
 • Poskytujeme komplexní dotační poradenství, neunikne Vám žádná příležitost získat externí finanční zdroje na správu a rozvoj Vašeho majetku.
 • Připravujeme žádosti o dotace – nebudete se muset zabývat přípravou žádosti o dotaci ani komunikací s poskytovatelem dotace.
 • Zajišťujeme administraci úspěšné žádosti podle pravidel a podmínek poskytovatele dotace bez rizika, že o dotaci, či její část přijdete.
 • Vytváříme pro Vás vhodné nástroje a postupy pro „zlepšení Vašeho obrazu“ v očích veřejnosti a nastavíme parametry regionálních partnerství (s obcemi, NNO, školami, atp.).
 • Sledujeme a vyhledáváme aktuální dotační příležitosti pro Vaše projekty; zajistíme zpracování a registraci kompletní žádosti o dotaci; pomůžeme s administrací projektu vůči poskytovateli podpory.
 • Řídíme projekty podle metodiky PRINCE2®, nebo IPMA®.

Jak to UDĚLÁME

 • Provádíme detailní pasportizaci majetku, vydefinujeme potenciál a možnosti jeho efektivního využití a navrhneme strategii jeho správy a rozvoje (jaký majetek a kdy rekonstruovat, jaký pronajmou, jaký prodat, atp.) ve střednědobém horizontu (Strategický plán) a krátkodobém horizontu (Akční plán).
 • Provedeme analýzu z hlediska možností dotací a zajistíme pravidelný dotační monitoring; připravíme pro Vás komplexní žádost o dotaci a zajistíme její administraci a komunikaci s jejím poskytovatelem; zajistíme řízení projektu po dobu jeho udržitelnosti.
 • Vypracujeme pro Vás komunikační a PR strategii, vytipujeme a pomůžeme vytvořit pozitivní vazby a partnerství s regionálními „stakeholdery“ (PPP a CSR projekty).

Více informací o všech službách najdete v produktovém listu Služby pro neziskové organizace a církve (PDF ke stažení).

 

NEZISKOVÉ ORGANIZACE – ČLENOVÉ ZÁKLADNÍHO TÝMU

Náš tým zahrnuje odborníky s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti veřejné správy a velkým množstvím úspěšně realizovaných projektů. Mimo níže uvedených klíčových členů týmů pracujeme s celou řadou dalších specialistů.

Ing. Marek Pavlík, Ph.D.
Ing. Marek Pavlík, Ph.D.
Marek Pavlík pracuje desátým rokem v poradenské a vzdělávací společnosti M.C.TRITON, kde se zaměřuje na realizaci a vedení projektů pro veřejnou správu a na projekty realizované z Evropských sociálních fondů. Má zkušenost s tvorbou procesních modelů. V oblasti veřejné správy se začal pohybovat již od svých vysokoškolských studií na Vysoké škole ekonomické v Praze, o čemž svědčí i téma jeho disertační práce - Moderní přístupy v řízení veřejné správy. Nyní, kromě práce v M.C.TRITON, přednáší na vysokých školách o problematice veřejné správy a je autorem několika knih a článků v odborných časopisech.
pavlik@mc-triton.cz
Ing. Lukáš Jakubec
Ing. Lukáš Jakubec
Lukáš Jakubec má více než desetiletou zkušenost v oblasti projektového a procesního řízení a strategického plánování v prostředí veřejné správy, resp. územní samosprávy a v oblasti přípravy a řízení projektů financovaných z EU fondů. Podílel se na realizaci několika desítek významných projektů pro subjekty státní správy a územní samosprávy v pozici hlavního manažera (vedoucího projektu). Několik let působil na seniorské pozici v jedné z největších mezinárodních poradenských společností. Je certifikovaným projektovým manažerem metodiky PRINCE2® a IPMA® - Level C, Certified Project Manager a certifikovaným absolventem mezinárodního programu „Create Competition for Competitiveness - C3 Growth“.
jakubec@mc-triton.cz
Mgr. Kamil Papež, MPA
Mgr. Kamil Papež, MPA
Kamil Papež vystudoval Filozofickou fakultu Západočeské univerzity se zaměřením na mezinárodní vztahy a politologii. Po ukončení studií v roce 2010 se začal živit jako politický analytik se specializací na veřejnou politiku, parlamentní a vládní agendu. Mezi léty 2012 - 2013 působil jako poradce ve státní správě, konkrétně na ministerstvu práce sociálních věcí, ministerstvu pro místní rozvoj a úřadu vlády. Od roku 2014 pracuje v M.C.TRITON, kde má na starosti řízení projektů a v rámci realizace se specializuje na oblasti řízení lidských zdrojů, principy „good governance“ a strategie.
Jakub Ruml, 4 roky praxe
Jakub Ruml, 4 roky praxe
V letech 2010 – 2013 působil jako koordinátor projektových týmů na SFŽP ČR se zaměřením na strategické projekty spolufinancované z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.
Luděk Lávička, 20 let praxe
Luděk Lávička, 20 let praxe
Senior konzultant pro HR, vzdělávání, hunting
Jaroslav Melša, 25 let praxe
Jaroslav Melša, 25 let praxe
Působil jako dlouholetý starosta města Dobříše, má i zkušenosti z manažerských a obchodních pozic. Původní profesí pedagog.