Alianční partneři

Vytváříme spojenectví pro lepší služby klientům. S aliančními partnery akcelerujeme naše inovace a tvoříme trh.

Asociace společenské odpovědnosti

logo_asociacespolecenske

Asociace společenské odpovědnosti propojuje odpovědné firmy, veřejnou správu, neziskový sektor, sociální podniky, školy, jednotlivce a mění tak dosavadní pohled na společenskou odpovědnost. Propojením sektorů se aktivně snaží přispět k odpovědnější společnosti, návratu k hodnotám a tradicím.

Asociace rodinných firem

Asociace rodinných firem představuje platformu pro sdílení hodnot, vizí, přístupů a řešení. Pomáhá svým členům ve všech aspektech jejich fungování od strategických rozhodnutí po každodenní provoz.

CZECH TOP 100

logo_czechtop100

Sdružení CZECH TOP 100 od roku 1994 sleduje firmy České republiky a na základě objektivních měřítek a ve spolupráci s předními odborníky vytváří a vyhlašuje žebříčky CZECH TOP 100.

M.C.TRITON je také partnerem projektu Mapa úspěchu, představující nejúspěšnější české firmy od r. 1989.

Česká manažerská asociace

logo_českámanažerská

Posláním ČMA je působit na rozvíjení odborných schopností manažerů i jejich schopnosti vést pracovní týmy a přispívat k posilování etiky podnikání, k etickým vztahům mezi pracovníky a obchodními partnery i k odpovědnosti vůči spotřebiteli.

M.C.TRITON se výraznou měrou angažuje v činnosti  několika klubů ČMA:

  • Regionální klub Střední Čechy ČMA - sdružuje členy ČMA ze Středočeského kraje. Více informací zde.
  • Klub veřejné správy – patří mezi odborné kluby České manažerské asociace (ČMA), jehož ambicí je zlepšovat pověst úředníků, sjednotit úroveň vzdělávání a rozvíjet jejich manažerskou úroveň. Bližší informace o Klubu najdete v jeho profilu – Profil Klubu veřejné správy ČMA (PDF ke stažení).

Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj

logo_cbcsd

Naším cílem je zprostředkovat aktivní roli podnikatelské sféry na udržitelném růstu české společnosti. Zastupujeme zájmy klíčových firem na českém trhu.

České vysoké učení technické

logo_CVUT

Spolupráce zaměřena na vzdělávání a spolupráci akademické sféry se sférou komerční a veřejnou.

IdeaSense

logo_ideasense_new

Inovace od nápadu k realizaci – vnímáme příležitosti tam, kde jiní vidí problémy

Znalosti a zkušenosti našeho týmu sahají od kulturní antropologie po komplexní technologie. Využíváme příležitostí tam, kde jiní vidí problémy. Důkladně zkoumáme chování lidí, jejich emoce a skutečné potřeby v různých životních situacích. Toto porozumění pak přenášíme do návrhu technologií, služeb a produktů tak, aby jim zákazníci nejen rozuměli, ale aby jim také přinášely radost.

Nadace ZET

logo_nadace_Zet

Nadace ZET profesora Milana Zeleného je neziskovou organizací, jejímž cílem je mimo jiné rozvoj projektů usilujících o obnovu národního podnikatelství, tvorbu inovačně-podnikatelské kultury a realizaci originálních produktů, služeb a komplexních podnikatelských modelů ve všech oblastech podnikání, rozvoj regionů propojením aktivní spolupráce regionálních podniků, místních samospráv a univerzity s cílem dosažení jejich akční definice, samostatnosti a nezávislosti.

M.C. TRITON a NADACE ZET uzavřely Memorandum o spolupráci se záměrem nacházet synergie ve svém působení, podporovat vzájemně svou činnost a propagovat navzájem své aktivity.

Plantyst

logo_plantyst

Zvyšování efektivity výroby – jsme posedlí efektivitou výroby, protože výroba hodnotu nejen tvoří, ale také generuje nejvíce zbytečných nákladů. Otevíráme firmám oči stoprocentně přesnými informacemi o průběhu výroby. Vyvíjíme pro lidi takové řešení, aby přehledy, vizualizace a práce s výrobními týmy byly co nejjednodušší.

Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Platforma nabízí prostor firmám se zájmem o účast v rozvojových projektech.

 

ProRegiony

logo_proregiony

ProRegiony je neziskový soběstačný projekt vycházející z tradic a regionální spolupráce podnikatelů, vzájemné interakce nabídky a poptávky ve vašem regionu. Seznamuje podnikatele a aktivní občany v regionech s fenoménem multiplikace a moderními způsoby spolupráce a komunikace. Výsledkem spolupráce je služba Podpora lokální ekonomiky (PDF ke stažení).

Technical Consulting Group

logo-tcg

TCG je poradenská společnost, která působí v oblasti technického poradenství, určeného zejména pro majitele nebo správce nemovitého majetku.